GDPR

U zal er mogelijk al wel van hebben gehoord. Op 25 mei 2018 trad de Europese GDPR regelgeving in werking. De 'General Data Protection Regulation' of in het nederlands de AGV (Algemene Verordening Gegevensbescherming) moet leiden tot een betere bescherming van privé gegevens.

Alles wat te maken heeft met niet door de eindgebruiker gewenst gebruik van zijn/haar persoonlijke gegevens, moet worden vermeden. Het wordt dus belangrijk om de eindgebruiker toe te laten om te vragen zijn/haar persoonlijke gegevens niet te bewaren, dan wel te verwijderen uit systemen wanneer de wens wordt geformuleerd. De gebruiker dient te weten welke persoonlijke data worden gestockeerd.

Het HZT doet ledenbeheer via het OpenDoek ledenbeheersysteem. OpenDoek doen de nodige acties om een zo goed mogelijke gegevensbescherming te garanderen.
HZT leden worden op de hoogte gehouden van HZT activiteiten, maar ze kunnen ook vragen om hier niet van op de hoogte te worden gehouden door een simpele mail naar danny@hzt.be.
Voor de mailings naar niet-leden gaan we uit van mensen die zich bij onze activiteiten hebben opgegeven (schriftelijk) als zijnde geïnteresseerd in onze activiteiten. Maar ook hier bestaat (zoals in onze mails naar niet-leden aangegeven) de mogelijkheid om uitgeschreven te worden en dus geen mails meer te ontvangen.