Het "Haachts Zolder Theater", of kortweg het HZT, is een amateurtoneelkring in Haacht, die reeds bestaat sinds 1981.

We streven ernaar om goed amateurtoneel te brengen en telkens het publiek een aangename avond (of namiddag) te bezorgen.

De laatste jaren brengen we 2 producties per jaar. In het voorjaar een komedie en in het najaar een stuk van een ander genre.

Toneel is voor ieder van ons een hobby, of het nu spelen is, of regisseren, decorbouw, techniek, souffleren, tappen, organiseren of iets anders.  Voor iedere productie wordt dan ook een aanzienlijk stuk van de vrijetijd en energie geïnvesteerd om samen iets te realiseren.  Hierbij geeft het HZT kansen aan zowel ervaren als minder ervaren talenten en liefhebbers. Binnen de groep staan waarden als sfeer, kwaliteit en vriendschap voorop.