Het Haacht Zolder Theater werd gesticht in 1981 door enkele mensen die speelden bij de toneelvereniging Feniks in Keerbergen, maar hun toneelgrenzen en –ambities wat wilden uitbreiden.

Wij kozen Haacht als locatie omdat enkelen er woonden, maar vooral omdat Haacht jarenlang een toneeltraditie had gekend en op dat moment zonder toneelvereniging was.

We hadden twee onmiddellijke behoeften die moesten voldaan worden.  Spelers zoeken, wat gebeurde via zoekertjes en veel resultaat kende en een repetitieruimte zoeken.  Daarvoor namen we contact op met de toenmalige eigenaar van het café Wiel’s Palace, die met een ongebruikte ruimte boven het café zat (vroeger dancing maar afgekeurd wegens geluidsoverlast).  Hij ging akkoord om ons daar te laten repeteren en dat gaf dan aanleiding tot de naam ‘Haachts Zolder Theater’.  Momenteel repeteren we al meer dan 15 jaar in een klaslokaal van de vroegere gemeentelijke school in het gehucht St. Adriaan. 

Jarenlang speelden we één productie per jaar, nl. een komedie in februari.  Sinds 1995 spelen we nu ook een stuk van een ander genre in de maand oktober/november omdat een aantal spelers zich daar wel eens aan wilde wagen.

We proberen om telkens een kwalitatief sterk stuk te brengen en slagen daar meestal ook wel in.


Zoals elke vereniging kent ook het HZT natuurlijk zijn problemen.  Een hele periode zaten we op bestuursniveau met een tekort aan mensen, maar daar is nu aan verholpen.


Ook 2 andere knelpunten zijn de jongste jaren uit de wereld geholpen.  Even zaten we wat krap qua spelers om 2 stukken per jaar te spelen, maaar ondertussen hebben we eerder een overschot, dan een tekort.  Jarenlang droomden we van een decorploeg, zodat de spelers niet ook daar nog moesten voor zorgen, en zie, we hebben een decorverantwoordelijke die stilaan een mooie en handige ploeg rond zich aan het uitbouwen is. 


In 2006 vierden we ons 25-jarig bestaan en dat lieten we niet onopgemerkt passeren.  In januari/februari brachten we de spetterende komedie “JUBILEE”, een stuk speciaal door Dirk Vleminckx geschreven ter gelegenheid van jet jubileum en ook door hem geregisseerd.

In oktober speelden we “STILTE”, ook van de hand van Dirk Vleminckx en ook in zijn regie, maar met de nodige aanpassingen naar het HZT toe.  Met dit stuk deden we tevens mee aan de Provinciale toneelwedstrijd.